Nansha, China

Ingredients Manufacturing

Lonza Nansha

Huangge N Ave
Guangzhou, 

Nansha 511455

China

Tel +86 20 3497 3888 

Fax +86 20 3497 1188